به نظر رسیدن سوریه مذاکرات اخبار بین الملل

به نظر رسیدن: سوریه مذاکرات اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث مرد شکاک بعد از سفر با همسرش از سوئد به تهران،او را 18 روز در کمپ ترک اعتیاد زندانی کرد

ایران نوشت:وی گفت: «من مقیم سوئد هستم و چند هنگامی که است که جهت دیدن خانواده ام، همراه همسرم به کشور عزیزمان ایران آمده ایم. بعد از حضور در کشور عزیزمان ایران

مرد شکاک بعد از سفر با همسرش از سوئد به تهران،او را 18 روز در کمپ ترک اعتیاد زندانی کرد

عبارات مهم : ایران

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران از شوهرش شکایت کرد.

ایران نوشت:وی گفت: «من مقیم سوئد هستم و چند هنگامی که است که جهت دیدن خانواده ام، همراه همسرم به کشور عزیزمان ایران آمده ایم. بعد از حضور در کشور عزیزمان ایران نیز از طریق اینترنت با دوستانم در سوئد در تماس بودم که انگار همین عنوان باعث شد تا همسرم به من شک کند. او تصور می کرد من رابطه پنهانی دارم، به همین علت 19 روز قبل به بهانه دیدن اقوام باهم از منزل بیرون آمدیم، ولی به جای اینکه به منزل فامیل برویم مرا به کمپ ترک اعتیاد برد و به مسئول کمپ گفت که من اعتیاد شدید دارم و از آنها خواست خوابیدن ام کنند.اما هر چه به مسئولان کمپ گفتم من معتاد نیستم و این نقشه همسرم است تا مرا اذیت کند آنها باور نکردند.

بنابراین 18 روز در کمپ ترک اعتیاد حبس شدم و داروهایی را که معتادان جهت ترک می خورند به من می خوراندند. هر چقدر هم اصرار و التماس می کردم که اعتیاد ندارم کسی باور نمی کرد. تا اینکه بالاخره همسرم با کمپ تماس گرفت و از آنها خواست مرا رها کنند. حالا هم از شوهرم به خاطر آدم ربایی و حبس غیرقانونی ام در کمپ ترک اعتیاد شکایت دارم».

مرد شکاک بعد از سفر با همسرش از سوئد به تهران،او را 18 روز در کمپ ترک اعتیاد زندانی کرد

با شکایت زن جوان تحقیقات تخصصی دراین باره شروع شد. مأموران بعد از بررسی های مورد نیاز و گفت و گو با مسئولان کمپ، بیانات زن جوان را تأیید کردند. یکی از مسئولان کمپ به پلیس گفت: چند روز قبل مرد جوانی سوار بر خودرویی گرانقیمت، همسرش را به کمپ ترک اعتیاد ما آورد. مرد جوان مدعی بود که همسرش اعتیاد شدید به مواد مخدر دارد. زن جوان هم از همان روز اول خیلی اصرار می کرد که شوهرش دروغ می گوید و معتاد نیست ولی چون تقریباً زیاد معتادانی که به وسیله خانواده ارزش به کمپ آورده می شوند همین بیانات را دارند و مدعی هستند که معتاد نیستند ما باورمان نشد. تا اینکه بعد از18 روز شوهرش تماس گرفت و از من خواست همسرش را آزاد کنیم.

بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور احضار و تحقیق از همسر زن جوان و تحقیقات تخصصی دیگر را صادر کرد.

ایران نوشت:وی گفت: «من مقیم سوئد هستم و چند هنگامی که است که جهت دیدن خانواده ام، همراه همسرم به کشور عزیزمان ایران آمده ایم. بعد از حضور در کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | معتاد | اعتیاد | مسئولان | ترک اعتیاد | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs