به نظر رسیدن سوریه مذاکرات اخبار بین الملل

به نظر رسیدن: سوریه مذاکرات اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بازگذاشتن دست صادرکنندگان عالی ترین پاسخ به تهدیدهای تحریمی

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه هیچکس نباید از تخلف جایزه بگیرد، گفت: عالی ترین جواب به تهدیدهای تحریمی آن است که دست صادرکنندگان در کشور بازتر شود نه ای

بازگذاشتن دست صادرکنندگان عالی ترین پاسخ به تهدیدهای تحریمی

بازگذاشتن دست صادرکنندگان عالی ترین پاسخ به تهدیدهای تحریمی

عبارات مهم : سیاست

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه هیچکس نباید از تخلف جایزه بگیرد، گفت: عالی ترین جواب به تهدیدهای تحریمی آن است که دست صادرکنندگان در کشور بازتر شود نه اینکه دست آن ها را بسته و جلوی فعالیتشان را بگیریم.

به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در حاشیه نشست با نخبگان اقتصادی خوزستان که در اهواز برگزار شد، با اشاره به مسیر و جهت گیری اقتصاد کشور اظهار کرد: فکری که ما در دولت دنبال می کنیم آن است که توانمندسازی بخش شخصی راهکار مهم توسعه پایدار کشور است.

وی با بیان اینکه این مساله در گذشته کمتر مبنای عمل بوده هست، افزود: این سیاست بنیادی نظر اقتصادی دولت و مبتنی بر سیاست های کلی نظام نیز است.

بازگذاشتن دست صادرکنندگان عالی ترین پاسخ به تهدیدهای تحریمی

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه بخش شخصی باید در کار تولید و صادرات احساس باز بودن دست داشته باشد، نه اینکه احساس کند دست او را بسته اند، تصریح کرد: هنر ما این است که هنگامی که در شرایط خاص قرار می گیریم و آن شرایط مدیریت اقتضایی را می طلبد، باید این مدیریت اقتضایی را در چارچوب و مسیر مدیریت کلی کشور دنبال کنیم. ممکن است در این زمینه انعطاف های تاکتیکی داشته باشیم، ولی نباید فراموش کنیم که جهت صحیح کدام طرف است.

نهاوندیان با بیان اینکه در وقت مدیریت اقتضایی نباید در گزینش مسیر پریشان بشویم، ادامه داد: مسیر توسعه پایدار کشور مبتنی بر آن است که بخش شخصی را تقویت کنیم و باید در این زمینه تلاش کنیم. ما زیان های دولت سالاری را تجربه کرده ایم و در این زمینه با توجه به شرایط خاص ای که جهت کشور به وجود می آید، می توانیم جهت اصلاحات ساختاری از آن ها بهره بگیریم.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه هیچکس نباید از تخلف جایزه بگیرد، گفت: عالی ترین جواب به تهدیدهای تحریمی آن است که دست صادرکنندگان در کشور بازتر شود نه ای

وی با اشاره به تصمیمات ارزی دولت در فروردین ماه امسال، گفت: این تصمیمات پاسخی به بعضی از التهابات ایجاد شده است در بحث تامین ارز کشور بود لیکن آینده نگری می شد که دولت تازه آمریکا اعلام خروج از برجام کند و این خروج آثار ملتهب کننده ای در بازار خواهد داشت. این تصمیمات دارای دو بخش بود که یک بخش آن به صورت پررنگ تر در کشور اجرایی شد.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه هیچکس نباید از تخلف جایزه بگیرد، ادامه داد: با توجه به اینکه جهت تامین کالای اساسی و دارو باید ایجاد اطمینان قطعی حاصل شود، باید ارز مورد نیاز آن ها از نفت تامین شود تا تقاضای این بخش بر بازار فشار وارد نکند. اجرای این مساله نیازمند آن است از وقت تامین تا مصرف کالاهای اساسی و دارو نظارت دقیق و سانتیمتری باشد.

نهاوندیان بیان کرد: عالی ترین جواب به تهدیدهای تحریمی آن است که دست صادرکنندگان در کشور بازتر شود. بخش شخصی است که باید سفیران اقتصاد کشور عزیزمان ایران در بازارهای جهانی باشند.

بازگذاشتن دست صادرکنندگان عالی ترین پاسخ به تهدیدهای تحریمی

وی ادامه داد: اکنون باید با استفاده هوشمندانه از شرایط کنونی، بازارهای کشور را گسترش دهیم. در این زمینه نیاز به تقسیم کار است و هر بخش باید کارهای خود را پیش ببرد. همچنین سیاست گذاران باید به سیاست گذاری بپردازند و فعالان اقتصادی نیز از این وقت به وجود آمده نهایت بهره را ببرند.

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: میان سرمایه گذار خارجی و دسترسی به بازار صادراتی یک رابطه دوسویه و معنادار وجود دارد و علت اینکه اکنون چین در برابر با جنگ تجاری آمریکا با قوت ایستاده آن است که متضرران جنگ تجاری آمریکا، شرکت های آمریکایی هستند.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه هیچکس نباید از تخلف جایزه بگیرد، گفت: عالی ترین جواب به تهدیدهای تحریمی آن است که دست صادرکنندگان در کشور بازتر شود نه ای

نهاوندیان گفت: ما در شرایط تهدیدهای تحریمی باید انعطاف پذیری استان ها و اقتصادهای استان را اوج ببریم. این انعطاف پذیری و چالاکی اعطای اختیارات استانی شدنی هست. راه حل این است که ما پیشنهادی جهت تنفیذ اختیارات استانی ارائه کنیم که هماهنگی های ستادی و ملی در آن پیشنهاد دیده شده است باشد.

وی با بیان اینکه بخش شخصی باید منبع انرژی و نشاط باشد، خاطرنشان کرد: انسجام درونی بخش شخصی بسیار مهم است و باید به این مساله توجه جدی کرد. استاندار خوزستان یک سرمایه جهت خوزستان است و بخش شخصی باید از این وقت به عالی ترین شکل استفاده کند.

بازگذاشتن دست صادرکنندگان عالی ترین پاسخ به تهدیدهای تحریمی

واژه های کلیدی: سیاست | مدیریت | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs